top of page

Waarom zingen wij bij Peninna


In iedereen zit een basisverlangen om zich te uiten en hoorbaar te maken. Geen twee stemmen zijn hetzelfde. Zingen, dat nog natuurlijker is dan spreken, is daardoor een manier om onszelf te manifesteren. Als je je eigenheid de ruimte geeft, wordt dat vanzelf muziek. Maar door zang verbinden we ons ook met anderen. Zo worden we eraan herinnerd dat wij mensen harmonisch op elkaar zijn afgestemd.


Veel mensen worden blij door het zingen.

Zingen maakt gelukkig. Als we kunnen uiten wat in ons zit geeft dat enorme voldoening, of anders gezegd: als je jezelf tegenhoudt, word je ongelukkig.


Sommige mensen zitten opgesloten, of ze voelen dat een deel van hen niet naar buiten komt. Zingen heeft de potentie om naar buiten te laten komen wie je werkelijk bent. Daarom is zingen letterlijk helend: het maakt heel. Jouw stem is van nature ook precies goed voor jou.


De trilling van de stem is magisch. Daardoor is zingen de meest rechtstreekse manier om onze binnenwereld met de buitenwereld te verbinden. Zingen kan jou ware ik naar buiten brengen. En je hebt er niks voor nodig!


Zingen stimuleert ook de taalontwikkeling van het kind. Kinderen leren door het zingen namelijk nieuwe woorden dus de woordenschat wordt vergroot, het geheugen verbetert en het probleemoplossend vermogen wordt ontwikkeld. Ook worden de verbindingen tussen de taalgebieden in het brein gestimuleerd. Daarnaast leren zij op een leuke manier woorden goed uitspreken, goed voor de taalvaardigheid dus.


Met het zingen van liedjes kun je structuur aanbrengen in een dag. Dit geeft voorspelbaarheid, rust en vertrouwen.


Jonge kinderen vinden herhaling van liedjes prettig, ze herkennen het en na verloop van tijd kunnen ze op hun eigen manier meedoen. Daarnaast kun je tijdens het zingen bewegen en gebaren maken wat de motorische ontwikkeling stimuleert en ondersteunt.


Positieve effecten van zingen

Kinderen kunnen hun emoties erin kwijt en muziek en helpt ze met hun gevoelens om te gaan. Liedjes bieden troost, rust of maken blij. Daarnaast helpt het bij:

 • Stressvermindering.

 • Bevordert de ademhaling en spierontspanning.

 • Bevordert een goede sfeer.

 • Activering van gelukshormonen.

 • Ondersteuning bij de dag structuur.

 • Verbetert het probleemoplossend vermogen.

 • Stimuleert de verbindingen tussen de taalgebieden in het brein.

 • Muziek bevordert de concentratie van kinderen en het samenwerken.

 • Kinderen krijgen voldoening als ze zien dat anderen genieten van hun ‘optreden’. Dit zorgt voor een positiever zelfbeeld.

 • Kinderen experimenteren met geluid en ritme.

 • Muziek bevordert de creativiteit.

Wij zingen bij Peninna iedere dag en tijdens ons tafelmoment zingen wij het onderstaande lied:


Elke kleine cel…


Elke kleine cel in mijn lijf is gelukkig, elke kleine cel is gezond en wel.
Elke kleine cel in mijn lijf is gelukkig, elke kleine cel is gezond en wel.

Ik ben zo blij want elke kleine cel in mijn lijf is gezond en wel.
Ik ben zo blij want elke kleine cel in mijn lijf is gezond en wel.

Elke kleine cel in mijn lijf is gelukkig, elke kleine cel is gezond en wel.
Elke kleine cel in mijn lijf is gelukkig, elke kleine cel is gezond en wel.

Ik ben zo blij want elke kleine cel in mijn lijf is gezond en wel.
Ik ben zo blij want elke kleine cel in mijn lijf is gezond en wel.

Deze tekst kun je een aantal keren herhalen.


Waarom zingen wij dit lied?

Door dit lied te zingen ontstaat er magie. Het geeft een trilling af, een resonantie, een frequentie. Ons lichaam bestaat uit ongeveer 65% uit water. Wanneer men een trilling afgeeft aan water dan trilt dit op het ritme van de afgegeven frequentie. De intentie die gekoppeld is aan de manier hoe je het lied zingt zal de trilling aannemen die je zingt. Je kunt dit lied zingen op een manier die jou dient. Je kunt je zelfhelend vermogen van je eigen lichaam (jezelf) ondersteunen, ontwikkelen, omarmen, lief hebben, aandacht geven, laten groeien en bloeien.


Als iedere kleine cel in jezelf gelukkig en gezond is wat gebeurt er dan?

Wanneer je dit lied zingt is het een gegeven dat je die trilling in je hebt van de intentie waarmee je het zingt. Het is er!


Wanneer je (probeert te voelen) voelt, voel je misschien niets, of denk je dat je niets voelt. Maar is dat wel zo? DENK je dat niets voelt of merkt. Of WIL je misschien niet voelen?


MAG je en KUN je vertrouwen op wat er IS, wat jij jezelf gunt en wat jij kiest voor JEZELF.


Sta jij jezelf toe een stukje magie aan jezelf te geven dan zul je in eerste instantie in jezelf de magie kunnen omarmen. Wanneer dit innerlijk gebeurt zal de horizon van de magie zich om jou heen verbreden de wijde wereld in. Want zo binnen zo buiten en zo buiten zo binnen.


Muzikale groet,


Team PeninnaComments


bottom of page