top of page

Pinksteren

Bijgewerkt op: 16 mei 2021

Met Pinksteren vieren we met kleur, muziek en bloemen, de bloei van de natuur. De verbinding tussen hemel en aarde en dankbaarheid.


50 Dagen na Pasen vieren wij samen het pinksterfeest.

In deze tijd staan de bermen en weilanden vol met klaprozen, boterbloemen en vergeet-me-nietjes. De aarde staat in bloei. Duifjes koeren en bijen vliegen af en aan. Dit is het moment waarop de vruchten gaan groeien. De zomer komt eraan.

Van oorsprong is Pinksteren het feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur was verbonden.

Er werd veel gedanst en gezongen omdat de eerste oogst binnengehaald kon worden.

De duif is het symbool van Pinksteren.

Je viert met Pinksteren dat je jezelf accepteert met alles wat je hebt en niet hebt. Met je lichte en donkere kanten. Want door vrede te sluiten met jezelf, kan je vrede sluiten met de mensen om je heen.

Vaak wordt er met Pinksteren gedanst om de meiboom.

Oudere kinderen maken samen vlechtjes van gekleurde linten, hiervoor moet er goed worden samengewerkt.

Het feest wil ons hiermee laten zien dat we deel uit maken van een groter geheel. Het geeft een gevoel van verbondenheid en dankbaarheid.


Bij Peninna vieren we het Pinksterfeest in alle groepen anders, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Het is van groot belang hoe wij ons als volwassene hebben verbonden met dit feest, wat doet dit met ons en wat geven wij de kinderen mee.

Wij als team hebben hier leeravonden over en iedere leidster werkt een jaarfeest uit met achtergrondinformatie, liedjes, activiteiten, welke kleuren gebruiken we met dit feest enz. Deze info wordt na overleg met de andere teamleden gedeeld. Zo inspireren wij elkaar en kunnen wij samen groeien in de jaarfeesten.


Door Pinksteren met elkaar te vieren, zullen we elkaar versterken.

En blijven we met elkaar verbonden.


Verbindende groet,

Peninna


bottom of page