top of page

Oudercommissie Peninna

De oudercommissie is bevoegd om de directie over de volgende aangelegenheden te adviseren:

a. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan verantwoorde kinderopvang, waaronder ook wordt verstaan het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
b. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
c. de openingstijden;
d. het beleid met betrekking tot voorschoolse educatie;
e. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
f. de wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Op de website van de Belangenvereniging van Ouders In de Kinderopvang (Boink) treft u meer informatie aan over taken en de werkwijze van de oudercommissie.

Helaas hebben wij op dit moment bij Peninna geen oudercommissie. Wij zijn dan ook op zoek naar drie   enthousiaste ouders die graag een steentje willen bijdragen. 

Heb je interesse....stuur dan een mail naar administratie@peninna.nl

 

bottom of page